Adobe heeft zojuist Photoshop 22.4.2 uitgebracht, die het meest vervelende probleem met “Opslaan als”, zoals dat in de vorige post werd beschreven, verhelpt. Je kunt nu in de voorkeuren ofwel ‘legacy save as’ inschakelen (ideaal voor Windows gebruikers), of je kunt Photoshop opdragen het woord ‘kopie’ niet toe te voegen aan de bestandsnaam via het nieuwe ‘Een kopie opslaan’ dialoogvenster. Waarom hebben ze daar niet eerder aan gedacht…

Tagged with:
 

Comments are closed.