We ontvingen zojuist het volgende droevige bericht over Photokina.

Samen met de beeldverwerkende industrie kijken we terug op een succesvol, kleurrijk en innovatief tijdperk, 70 jaar photokina in Keulen. Sinds 1950 is het al generaties lang het topadres voor foto, video en beeldverwerking en is het ongetwijfeld een van de meest positieve en emotionele merken in de wereldwijde beurswereld.

Juist daarom is het voor ons bijzonder moeilijk om de organisatie van photokina in Keulen voorlopig op te schorten, gezien de voortdurende massale achteruitgang van de markten voor beeldvormingsproducten en de zeer heterogene behoeften van de verschillende marktsegmenten.

Al voor de Corona-pandemie was de beeldvormingsmarkt in beweging, met een jaarlijkse daling met dubbele cijfers. Deze dynamiek is in 2020 enorm geïntensiveerd en werd onlangs nog met een min van ongeveer 50 procent geassocieerd. Deze marktveranderingen hebben in het recente verleden een sterke impact gehad op photokina. Zelfs conceptuele veranderingen, zoals de opname van de smartphone en nieuwe beeldvormingstechnologieën, alsook een wijziging van de rotatie en een wijziging van de data, konden de daling van de exposantenaantallen en hun marketingbudgetten, die elk het gevolg waren van de consolidatie van de traditionele markt, niet compenseren.

De huidige algemene situatie is niet verenigbaar met de kwaliteitseisen die worden gesteld aan een fotokina als een wereldwijd gerenommeerde toonaangevende beurs en merk dat staat voor de hoogste kwaliteit en professionaliteit in de internationale beeldvormingsmarkt.

Deze harde snee na decennia van gedeelde geschiedenis doet pijn. We moeten echter de feiten en de ontwikkeling van de industrie onder ogen zien en een duidelijke, eerlijke beslissing nemen om het evenement niet voort te zetten, wat helaas geen alternatief voor ons heeft.

We willen onze oprechte dank uitspreken voor de jarenlange trouw aan photokina en het enthousiasme dat daarmee gepaard gaat. Wij vertrouwen erop dat u weet hoezeer wij aan u gecommitteerd zijn en hoe moeilijk het voor ons is om binnen afzienbare tijd geen photokina met u te plannen. Zonder u, uw werk en uw medewerking zou photokina niet deze grote en emotionele wereldprimeur zijn geworden. Het zijn de onvergetelijke momentopnames die in ons geheugen blijven hangen. Samen hebben we beelden gemaakt voor de eeuwigheid. Onbeperkt beeldmateriaal!

Bedankt voor 70 jaar samenwerking,
namens het hele fotokina-team.

Jan-Raphael Spitzhorn
Directeur

Koelnmesse GmbH
Fairground 1
50679 Keulen
Duitsland

Tagged with:
 

Comments are closed.